Poona @ Corona

Vanaf 20 augustus 2020 mogen we onze favoriete sport weer beoefenen, badmintonnen! Het vorige seizoen was een vreemde ervaring voor ons met een vanwege Corona plotseling gestopt seizoen. Helaas is ook in het nieuwe seizoen Corona nog steeds onder ons en dat vergt geduld, begrip, zelfbeheersing en bepaalde maatregelen voor- en van ons allen.

Het RIVM heeft normen opgesteld, evenals onze verhuurder, BV Sport en de Badminton bond. Maar, belangrijker nog dan opgelegde maatregelen is: Zelf restrictie! Het nu meer dan ooit van belang dat wij ons allen houden aan de maatregelen ter preventie.

In het kort zijn de 2 belangrijkste maatregelen:

Heb je (verkoudheid) klachten, blijf thuis van trainingen, spelen en wedstrijden

Houd je aan de 1,5 meter regel

BV Sport heeft loop routes uitgezet in de hal en in de gangen. Houdt de door de gele pijlen aangegeven loop routes aan. Bij het betreden van de zaal dien je voor de ingang van de zaal je handen te ontsmetten en je schoenen uit te doen. Sokken en zaalschoenen in de hal zijn toegestaan. Er is een Corona Verantwoordelijke, deze is tot 20:00 te herkennen aan het gele hesje. Graag aanwijzingen van het personeel en de Corona Verantwoordelijke zonder morren opvolgen en gebruik je gezonde verstand.

De Corona preventie maatregelen zijn: (bron: RIVM)

 1. Heb je corona verschijnselen (droge hoest, koorts, verkoudheidsklachten), blijf thuis!
 2. Ontsmet je handen voor je de zaal betreedt en doe dit ook als je de sporthal verlaat.
 3. Houdt 1,5 meter afstand, zie ook punt 9 en 12 !
 4. In de zaal is een corona verantwoordelijke aanwezig, tot 20:00 herkenbaar aan het gele hesje. De technische commissie speelt hierin een ondersteunde rol.
 5. Introducees moeten van te voren aangemeld zijn en een serieuze interesse hebben in de sport. Familie, vrienden of bijvoorbeeld collega’s die even een shutteltje willen slaan worden niet toegelaten om de ruimte in de zaal te handhaven. Heb je twijfels? Neem contact op met één van de bestuursleden. 
 6. Bij binnenkomst in de zaal meld je je aan bij de indeler. Deze persoon haalt jouw kaart uit de bak en tekent een presentie lijst. Deze lijst word gedateerd en twee weken bewaard zodat wij een overzicht hebben van wie er zijn geweest indien er een uitbraak komt vanuit onze vereniging of zwaluwen.
 7. Houd ook bij de indelerstafel rekening met 1,5 meter afstand. Kom niet allemaal tegelijk en loop direct naar het veld waar je moet zijn. Dus niet “klitten” om de indelerstafel.
 8. Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact 1,5 meter afstand aan, uitzonderingen voor personen die tot het zelfde huishouden behoren en tijdens de  sportactiviteiten! Dat wil zeggen de normale gebruikelijke afstanden tijdens het badmintonnen, geen hi five of andersoortige fysieke contacten welke niet noodzakelijk zijn om je sport te  beoefenen.  
 9. Leen je racket niet uit aan andere spelers!
 10. Bij constatering van onregelmatigheden zoals het niet houden aan de maatregelen kan het de speler, door een bestuurslid, uitgesloten worden nog langer deel te nemen aan het badmintonnen.
 11. Er zijn kleedkamers beschikbaar, na afloop kun je douchen, let ook hier op de 1,5 meter afstand.
 12. Indien de kantine is geopend, houd je je ook daar aan de door CSV Zwaluwen opgesteld geldende maatregelen.

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de regels houden. Alleen dan kunnen we blijven spelen.

En verder:

We begrijpen dat onze leden verschillend kunnen denken over de noodzaak en/of de relevantie van de maatregelen. Het bestuur is hierover aanspreekbaar. Tussendoor worden maatregelen ook geëvalueerd en daarin nemen wij opmerkingen van onze leden mee. Uiteraard zijn opgelegde maatregelen leidend. Wij vinden het niet bezwaarlijk om elkaar respectvol op de maatregelen aan te spreken. We kunnen elkaar daarin ondersteunen om te trachten het zo goed mogelijk te doen. We doen dit voor onszelf en voor het welzijn van anderen.
Wanneer we er met zijn allen achterstaan en ons houden aan de maatregelen is dat de beste manier om ervoor te zorgen dat we het komend badmintonseizoen kunnen blijven badmintonnen.

Het Corona Protocol is onderhevig aan veranderingen. We houden jullie daarvan op de hoogte via de website en onze nieuwsbrief.

Namens het bestuur,
Johan van der Ven