Indeelregels

Eerste indeler
 • Is om 19.15 uur aanwezig.
 • Haalt het indeel bord, de kaartenbak, trainingsbord, de map voor de indelers en mededelingenbord uit de kast (beheerder van BV Sport en Hero hebben de sleutel).
 • Deelt om 19.40 uur de eerste ronde in.
Tweede Indeler (indien van toepassing)
 • Deelt vanaf 20.40 uur in. De laatste indeel ronde is om 21.20 uur.
 • Na laatste indeel ronde de kaartjes terug in de kaartenbak, vergeet niet de paperclipjes te verwijderen.
 • Ruimt het indeel bord, de kaartenbak, trainingsbord, de map voor de indelers en mededelingenbord op in de kast.
 • Sluit de kast weer af. Zowel de trainer als de zaalbeheerder hebben de sleutel.
Algemeen
 • Nieuwe spelers doorverwijzen naar het bestuur, die vangt ze op.
 • De wedstrijden worden alleen ingedeeld met een klasse hoger of lager. Uitzondering is de derde indeel ronde, dan wordt er gemixt gespeeld. Bijvoorbeeld een 1e klasse speler met een 5e klasse speler en daar tegenover staat dan ongeveer hetzelfde.
 • Normaal spelen de mensen die getraind hebben niet aansluitend aan de training een wedstrijd. Als het rustig is en er is ruimte kan in overleg met de trainingsspelers besloten worden ze wel in te delen.
 • Als er competitie gespeeld wordt zijn de velden die daarvoor gebruikt worden aangegeven in de indelersmap. De indeler blokkeert dan de velden door een geel kaartje (aanwezig in de kaartenbak) op het indeel bord te plaatsen.
 • Willen de teams een extra baan, dan moet dat in overleg gedaan worden met de indeler.
 • Er mag niet op de pasjes geschreven worden, alleen op het aanwezige schilders-tape.
 • De indeler hoort de stilzitlijst (aanwezig in de indelersmap) bij te houden.
 • Spelers die op de speelavond moeten zitten krijgen een paperclipje.
 • Er wordt met een even aantal mensen getraind. Bij een oneven aantal graag de laatste persoon op de lijst ook indelen in een wedstrijd.
 • Kan je een keer niet indelen, zorg dan zelf voor inval en noteer dit op de lijst in de map zodat iedereen weet wanneer en met wie er geruild is.