De gezelligste badmintonvereniging van Leeuwarden!
28 - mei - 2016

Oproep Ledenwerfcommissie

Na het einde van een mooi badmintonseizoen van Poona'64 breekt de zomer aan.

Dat wil niet zeggen dat je zonder Poona'64 zit!


Niet zonder Poona'64
Je kunt elke donderdagavond speedmintonnen op de sportvelden van Nijlân. Zie nieuwsbericht en agenda.   

Nieuwe leden
We mochten vele nieuwe leden verwelkomen bij Poona'64 waar we erg blij mee zijn, Veel zijn via leden binnen gekomen, ook zijn er via de website nieuwe leden binnengekomen. We hopen ook deze leden volgend seizoen weer te zien!

Nieuw talent
Het blijft noodzakelijk om te blijven zoeken naar nieuwe talenten, natuurlijk om het ledenpeil  op niveau te houden, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen op de baan en aan de bar...

Promoten Poona'64 op Schrans braderie 10 september 2016
Daarom willen we graag weer op de Schrans braderie staan om onze Poona vermaardheid nog meer te vergroten We hebben daar mensen voor nodig dus geef je op via de mail bij Femke of Willem femkepoelstra@hotmail.com of wmms44@gmail.com    

Nog meer ideeën?
Heb je zelf nog ideeën om onze club te promoten of om nieuwe leden binnen te krijgen en/of te behouden, geef het ons door via bovenstaande mailadressen!!  

Namens de ledenwerf en behoudcie  
Wilma Veurman
Femke Poelstra
Willem Marinus

×